...
...
...
...
...
...
...
...

به کارمندان ۲۹ ادارات تدارکاتی در مورد سیستم داوطلبی الکترونیکی (AETS) اګاهی و آموزش ارایه گردید

کابل: امروز یکشنبه ۱۶ام ثور سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱۰۰ تن از کارمندان ۳۰ ادارات تداکارتی در مورد سیستم داوطلبي الکترونیکی (AETS) سیستم تدارکات الکترونیکی و باز افغانستان آنلاین آگاهی عامه و آموزش ارایه گردید. در این جلسه آنلاین به بیش از ۱۰۰تن از کارمندان بخش تدارکات وزارت های مخابرات و معلوماتی تکنالوژی، امور داخله، مالیه، فواید عامه، اطلاعات و فرهنګ...

...