بروشرونه


تاسې کولی شئ د ملي تدارکاتو کمېسیون او ملي تدارکاتو ریاست بروشرونه دې ځای کې ولولئ او تر لاسه یې کړئ.

سرټکي تفصیل ډانلوډ PDF ډانلوډ DOC
د آفر پرانستنې په غونډو کې د ګډون د اصولو اړوند بروشور په دغه بروشور کې د ملي تدارکاتو ادارې د آفر پرانستنې په غونډو کې د ګډون د اصولو اړوند مالومات ورکړل شوي دي. ...pdf