د ملي تدارکاتو روزنیزې برنامې


روزنیزې برنامې د لاندی اسنادو پر بنسټ په دریو کچو کې ترتیب او تدوین شوي:

  • د تدارکاتو قانون او طرزالعمل
  • د نړیوال بانک د تدارکاتو لارښود او د داوطلبۍ معیاری اسناد
  • د آسیايي پرمختیایی بانک د تدارکاتو لارښود
  • د اروپایی اتحادیی د تدارکاتو روشونه
  • د نړیوال مشاورینو او انجنیرانو فدراسیون FIDIC د تړونونو شرطونه
  • د ملګرو ملتونو د کمیسیون نړیوالې سوداګرۍ UNCUTRAL د حکمیت مقرارات
  • د اقتصادی همکارۍ او پرمختیا سازمان او د پرمختیا لپاره د مرستی کمیټه OECD-DAC د کړنو د ارزونو کړنلاره او داسی نور سندونه.

د ملي تدارکاتو روزنیزې برنامې

د مضمون ګډ د مضمون عنوان موده (وخت) د روزنې ورځې د کریډیټ شمیر
ددی صفحی محتویات په پښتو ژباړه کی تراوس محاله موجود ندی.